Hlítni

Með hagsmuni viðskiptavina, starfsfólks, hluthafa og samfélagsins að leiðarljósi

Vodafone hefur komið sér upp gildum, ferlum og skipulagi til að koma í veg fyrir að félagið valdi skaða með starfsemi sinni.

Vodafone stundar ábyrga stjórnarhætti með að markmiði að styrkja innviði Fjarskipta hf. og auka gagnsæi.

Fylgir félagið þar viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og NASDAQ OMX Iceland. Stjórnarhættir Fjarskipta hf. taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, lögum nr. 81/2003, um fjarskipti, öðrum almennum lögum sem gilda um starfsemina, reglum um útgefendur fjármálagerninga, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og einstakra undirnefnda stjórnar.

Vodafone vinnur eftir skýrum siðareglum með hagsmuni viðskiptavina, starfsfólks, hluthafa sem og samfélagsins alls að leiðarljósi. Siðareglur Vodafone fela í sér siðferðisleg viðmið starfsmanna og leiðbeiningar um viðbrögð við siðferðislegum álitamálum. Fyrirtækið virðir einkalíf viðskiptavina í einu og öllu og hefur persónuverndarsjónarmið í huga þegar vörur og þjónustur eru þróaðar.

Árin 2014 og 2015 veitti Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti Vodafone viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum.

Stjórnarhættir

Hér má nálgast stjórnarháttayfirlýsingu Vodafone.

Siðareglur

Hér má nálgast siðareglur Vodafone.